Olympiatoppen: Trenerutdanning sentralt og regionalt

Trenerutdanning kan tas på flere måter og bygges opp gjennom ulike tilbud fra Norges Idrettsforbund, særforbund og Olympiatoppen. Dette er utdanning som også fotballtreneren bør gjøre seg kjent med.

OVERSIKT: Oversikt over trenerutdanning fra Olympiatoppens nettside.

Her er en oversikt over muligheter, og linker til mer informasjon om de ulike tilbudene som gis under ledelse av Olympiatoppen.Med fokus på de som jobber med og ønsker å arbeide med toppidrett.

Toppidrettstrener – en person som veileder i og legger til rette for utøveres helhetlige utvikling med mål om å nå resultater på internasjonalt toppnivå på kort og lang sikt.

Trenerløftet

Utviklingsprogram rettet mot unge, talentfulle og ambisiøse trenere for morgendagens utøvere.

Hensikten med Trenerløftet er å bidra til kompetanseheving og utvikling for unge talentfulle trenere. Målet er å ta vare på og utvikle neste generasjon trenere og derigjennom få frem enda flere utøvere på internasjonalt toppnivå i et langsiktig perspektiv.

Trenerløftet er et fellesidrettslig trenerutviklingstiltak for unge prioriterte trenere for morgendagens toppidrettsutøvere. Trenere under 30 år vil bli prioritert, trenere fra alle idretter kan søke, og det er ønskelig med en god balanse av kvinnelig og mannlige trenere.

Topptrener-utdanning

Olympiatoppens topptrenerutdanninger har som mål å øke kompetansen til trenerne av dagens (topptrener 2) og morgendagens (topptrener 1) toppidrettsutøvere.

Olympiatoppens topptrenerutdanninger har som mål å øke kompetansen til trenerne av dagens (topptrener 2) og morgendagens (topptrener 1) toppidrettsutøvere.

Olympiatoppens topptrenerutdanninger er et supplement til trenerutdanningene som særforbundene tilbyr. Både topptrener 1 og 2 står på egne ben, og er utviklet med tanke på forskjellige målgrupper. Det er derfor ikke nødvendig å ha gjennomført topptrener 1 før man eventuelt tar topptrener 2. Begge programmene strekker seg over 2 år og gir 60 studiepoeng.

Elitecoach-programmet

En utdannelse innen toppidrett for inviterte toppidrettstrenere, sportssjefer og ledere i norsk toppidrett, samt eventuelle deltakere fra norsk næringsliv.

Programmets viktigste oppgave er å bidra til økt handlingskompetanse innenfor coaching. Bevisstgjøring og utvikling av egen lederrolle i toppidretten står sentralt. Det legges vekt på en lederutvikling som tar sikte på å øke innsikt og forståelse for viktigheten av en involverende praksis, med tanke på at utøverne skal ta større ansvar for egen utvikling. Det legges stor vekt på selvutvikling i form av evner til å forstå seg selv og den andre.

Programmet er et samarbeid mellom Olympiatoppen fagavdeling idrettscoaching og Høgskolen i Sørøst-Norge.

Treneren i utvikling (regionalt program)

Treneren i utvikling er et regionalt fellesidrettslig trenerutviklingstiltak for trenere som jobber med morgendagens toppidrettsutøvere.

Om særforbundet ønsker det kan dette programmet være et etter- og videreutdanningstiltak på Trener 2 eller Trener 3 i Trenerløypa. Programmet gjennomføres ved behov og kapasitet i den enkelte region.
Programmet fokuserer på følgende tematikk:

Olympiatoppens utviklingsfilosofi, egen trenerfilosofi, verdiarbeid, utøveren i sentrum og helhetlig utvikling av utøveren.
Vekst og utvikling – Pubertet, kommunikasjon, eventuelt andre aktuelle fagområder.
Relasjoner og kommunikasjon, motivasjon og mental trening, håndtere andre interessenter som foreldre, andre trenere og støtteapparat.

Ved hjelp av Trenerløypa ønsker norsk idrett at trenere på alle nivåer skal ha muligheten til kontinuerlig å forbedre og videreutvikle egen kompetanse, slik at de bedre kan legge til rette for god aktivitet i klubbene.

Les mer om Olympiatoppen her