Mastergrad og trenerutdanning i England

Flere og flere unge ambisiøse norske trenere har de siste årene tatt turen til utenlandet for å gjennomføre en fotballrelatert utdanning, master eller sågar et UEFA A lisenskurs. Dette har fotballtreneren.no omtalt i flere artikler tidligere.

UTLANDET: Kristoffer Lie med mastergrad og UEFA A-lisens i England og Irland.

Av Reidar Schjei

Siste skudd på denne stammen er Kristoffer Lie som har gitt et intervju til Fotballdykket.no hvordan han gjennomførte sin master og i tillegg gir oss et innblikk i hvordan det er å ta UEFA A-kurset i Irland. 
Med tillatelse fra Fotballdykket, ved Jonas Munkvold og Kristoffer Lie har vi fått lov å gjengi artikkelen her på fotballtreneren.no

Vi avgrenser dette til deler av artikkelen, og starter med UEFA A-utdanningen, ønsker du å lese alt legger vi en link til fotballdykket.no til slutt i denne artikkelen.

At Kristoffer Lie i forbindelse med sin mastergrad har gjennomført den praktiske delen ved Everton FC kan være intersant for flere av våre lesere. Trenerforeningen i flere år har vært innom Everton- akademiet for å hente kompetanse. Kristoffer Lie har fra før en bachelor i Trenerrollen ved Høgskolen i Hedmark hvor han også gjennomførte sin praksis periode ved akademiet til Elverum fotball. Senere har han jobbet i Lillestrøm Sportsklubb og i NFF Akershus

Trenerutdanning over dammen

Fotballdykket.no ved Jonas Munkvold i intervju med Kristoffer Lie.

Kristoffer Lie er ny-studert med en mastergrad i ‘Sports Coaching’ fra Liverpool John Moores University som han tok kombinert med en praksisplass hos Everton, samtidig har han vært opptatt med UEFA A lisens kurs i Irland. Nå som den jobbsøkende er gjennom den hektiske perioden har vi bedt han fortelle litt om hvorfor han valgte å ta utdannelse utenlands, samt en kort gjennomgang av fordypningsoppgaven hans og erfaringer fra A-kurset.

Hvorfor trenerutdanning i utlandet?

Først og fremst valgte jeg å ta en mastergrad for å få en “grunnmur” som jeg kan bruke til å utvikle meg videre på. Jeg tenker at en slik opplæring vil åpne mange tanker og refleksjoner i læringen, som igjen, kan bidra til en utvikling med mer kvalitet enn det jeg ville fått uten. I tillegg har skolen utrolig mange dyktige forelesere og forskere innenfor sport og fotball som kan veilede deg igjennom året, men også som kan være støttepersoner senere i karrieren.

Å ta denne utdannelsen utenlands gjorde jeg fordi en lærer veldig mye om seg selv når man flytter til et annet land, møter mange mennesker fra ulike kulturer i hele verden, får venner og et nettverk man kan dra nytte av og man forbedrer språkkunnskapene sine. Opplevelsene ville jeg ikke vært foruten. Dette, sammen med “grunnmuren” en slik utdannelse kan gi deg gjorde at jeg valgte en trenerutdanning i England.

UEFA A-lisensen i Irland

Kurset finner sted på nasjonalarenaen til det irske fotballforbundet (FAI) i Dublin. Det toppmoderne anlegget ble helt ferdig i fjor og har alt man skulle trenge for å legge til rette for prestasjoner og utvikling fra U15 og opp til A-landslaget og trenerutdanning. På kurset er det store flertallet fra irske klubber, men kurset har også trenere fra Everton, Arsenal, Leicester, Nottingham og Sheffield.

Praktisk sett regner jeg med en A- lisens utdannelse er veldig lik rundt om i Europa, da det er en del retningslinjer fra UEFA som må følges. Forelesninger blir blandet med praktiske økter og refleksjoner grupper. Forelesningene har tatt for seg “reality based learning”, “how people learn”, “football language”, “guided discovery” og “football periodisation”.

Inn mot det praktiske er det et stort fokus på egne valg inn mot observering av kamp, analyse og planlegging til den praktiske økten. “did you reach your objectives?”
 
Høres ofte og du blir dømt på og får konstruktive tilbakemeldinger på det du selv har fremført av analyse fra kamp og planlegging av praktiske økter du selv skal ha. Dette utfordrer oss trenere på hele prosessen, da vi velger vår egen måte å løse problemet på. Eksempelvis kan du ha analysert en kamp hvor laget du har valgt vinner ballen i gunstige situasjoner ofte, men klarer ikke omsette gode gjenvinninger høyt i banen til kontringer og sjanser.

Dette blir vist på video og forklart –og da er settingen for din praktiske økt satt. Andre varianter vi har praktisk er når vi blir satt opp i par, en hovedtrener og en assistenttrener.

Hovedtrener er sjefen og styrer prosessen fra utlevering av oppgave til evaluering er ferdig. Assistenttrener har ikke lov til å coache (rollene blir byttet om på neste praktiske økt). Når den praktiske økten er ferdig møter man et annet par til kamp (8min, pause, så 4min). I denne kampen blir man satt opp mot et par som har motsetningen til vår oppgave og man får da veldig gode svar fra kampen om kvaliteten på egen praktiske treningsøkt.

I forhold til de praktiske øktene har vi 5 faser som skal hjelpe oss med å skape noen mentale modeller for oss i coachingprosessen som kan være interessante

Disse fasene er:

Planlegging- og organiseringsfase

1. Tema og mål for økt
2. Jobb bakover fra 11v11
3. Formasjoner på begge lag
4. Nøkkelspillere i nøkkelposisjoner
5. Nøkkelområder av banen
6. Start av økt og progresjoner\

Forklaringsfase

1. Problemet (gjør dem oppmerksomme)
2. Utfall (hva vis)
3. Bruk av visuelle hjelpemidler
4. Øktledelse
5. Trenerstil / metode
6. Organisering av økten

Orienteringsfase

1. Kontroller tiden
2. Påvirk motstanderen
3. Systemer og strategier
4. Opprettholde organiseringen
5.T empo
6. Repetisjon av problemer som oppstår

Læringsfase

1. Coaching periode – hva/hvem først?
2. Hovedmål -sekvens?
3. Observasjon og nøkkelfaktorer
4. Utførelse av coachingmomenter
5. Utførelse av spillerne
6. Lag-ledd-individ 

Gjennomføringsfase
1
. Uforstyrrende spill
2. Oppretthold form på begge lag
3. Observasjon av dine mål
4. Bruk av trenerstil/metoder?
5. Grennomgang av økten
6. Bruk av ledende spørsmål (5ws)

Selvrefleksjon / vurdering

 1. Hva var formålet med treningen i forhold til prinsippene
 2. Hvilke fotballhandlinger ble praktisert?
 3. Hvilke valg hadde spillerne å gjøre?
 4. Hva var resultatet av treningsøkten?
 5. Fikk spillerne en bedre forståelse av deres rolle og har de utført disse på en bedre måte?

Refleksjoner + anbefalinger

Mine tanker etter det jeg har erfart dette året:

 • Press på ballfører. Man bør ikke ha for stort fokus på ” å lede” som 1f. Jeg føler at dette fører til at man blir stående 2m fra angriper. Press, bruk skulder, aggressivt og tett. Dette skaper tøffere spillere og tempo hos ballførere.
 • Fokus på spillpunkter med posisjoner på hver sin side av motstanderleddet man ønsker å spille seg igjennom.
 • Visualisering av økter før, under og etter planlegging og gjennomføring som trenere.
 • Utover visualisering –planlegging av økter generelt. Her tror jeg det er mye å hente!
 • Tren mest mulig i spillformer med spill- motspill om man jobber med utvikling av spillere.
 • Gi autonomi, selvbestemmelse og ”guide” spillerne frem til det bedre.

Til slutt ønsker jeg å anbefale alle med et ønske om å utvikle seg som trener til å reise, oppleve, observere og diskutere fotball i andre land, i andre kulturer og med trenere med andre synspunkter enn deg selv, ta utdanning innen coaching/fotball, søk på trenerkurs der hvor man kan få plass og diskuter fotball og læring med kolleger og fotballvenner.

Masteroppgaven

I masteroppgaven min ønsket jeg å utforske treningsaktivitetene og treneratferdene brukt av profesjonelle ungdomstrenere.
Ønsker du å lese mer om dette klikk deg inn her på fotballdykket.no
• Les også: Drømmer om å bli den «nye Mourinho»
• Les også: Ung norsk trener skal gå i lære hos Mourinho