Hva er mest effektivt smålagsspill?

2 mot 2, 3 mot 3 eller kanskje 5 mot 5.  Nå foreligger forskning om hva som er mest effektivt smålagsspill med tanke på forbedring av spillernes aerobe kapasitet.

SMÅLAGSSPILL: Det er gjort forskning på hva som er det mest effektive smålagsspillet med tanke på fysisk forbedring. Foto: IVAR THORESEN

I juninummeret av magasinet Biology Sport, presenteres en ny studie rundt dette. Hvis hensikten først og fremst er å forbedre spillernes fysiske kapasitet så er det viktig at intensiteten hele tiden er så høy at pulsen ikke går ned.
  Studiet viser at spill to mot to gir en høyere intensitet, sammenlignet med spill tre mot tre eller fire mot fire.
  Forskerne som har gjort undersøkelsen målte blant annet melkesyrenivåer og opplevd anstrengelse på ungdomsspillere med en gjennomsnittsalder på 13,5 år.

Tidsskriftet Idrott & Kunskap skriver at i en tidligere studie publisert i Journal of Strength Conditioning Research (2014) slår en forskergruppe fast at tre mot tre gir en høyere intensitet – i form av flere antall løpte meter, høyere hjertefrekvens, samt mindre jogging og gange – sammenlignet med spill fem mot fem.
  Resultatene i den undersøkelsen viste også at intensiteten ble større om banen ble gjort større.