Fotballtrenerutdanning inn i den videregående skolen

Et prøveprosjekt som ble startet i 2016 ved Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG) har nå bidratt til at en gruppe med idrettselever har lykkes med å gjennomføre hele NFF Grasrottreneren.

Prosjektet som handler om å tilby idrettselever å ta trenerutdanning i skoletiden, har vært en suksess. Elevene har gjennomført NFF Grasrottreneren del-kurs 1 og 2 i 2.klasse, og deretter del-kurs 3 og 4 i 3.klasse på videregående. Både teori og praksis er blitt gjennomført i skoletiden. 

Veileder har vært den tidligere Start- og Lillestrøm spilleren Marius Johnsen. Han har også en funksjon som veileder for NFF Agder på NFF Grasrottreneren og Barnefotballkvelden.

– Det har vært gøy å se utviklingen til elevene. De har tatt store steg fra VG2 til VG3. Disse elevene har mye faglig kompetanse i det at de er utøvere på ulike nivå selv. Felles for dem er at de trener mye på egenhånd, både fotball og fysiske økter. De møter trenere hver dag, men er selv i utøverrollen, og derfor ikke så vant til å reflektere mye rundt selve trenerrollen. De klarer fint å knytte teori og tema opp mot gode praksis-økter. Valg av øvelser treffer de fleste svært godt på. Naturligvis behøver de mer erfaring i det å være trenere, men de har kommet langt, alderen tatt i betraktning.

Tor Henning Hamre

Utviklingskonsulent Tor Henning Hamre i NFF Agder synes dette har vært ett spennende prosjekt.

– Det er positivt at de kommer i gang med trenerutdanning på et tidlig tidspunkt. Vi tror at dette kan bidra at de blir mer reflekterte i forhold til egen utvikling og i det lange løp kan bli dyktige trenere.

Han forteller at NFF Agder og Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG) har hatt en dialog over lengre tid med tanke på mulige samarbeidsprosjekter innenfor trenerutvikling.

– Dette har vært et prøve-prosjekt. Basert på erfaringene som er gjort i løpet av denne perioden vil det utarbeides et konsept som kan brukes på andre videregående skoler. Vi ønsker å fortsette dette samarbeidet med KKG og håper også at andre videregående skoler med fotball-linje vil være interessert i dette.

Han presiserer at dette er et tilbud som KKG gir sine elever. Det er ingen egenandeler for elevene.  NFF Agder har gjort den administrative jobben med kursene uten at det har medført kostnader for skole eller elever.

– NFF Agder sin målsetning med dette er å gi fremtidige trenere mulighet til å begynne med trenerutdanning i tidlig alder. Vi vet at aktive spillere ofte engasjerer seg som trenere på forskjellig nivå etter aktiv spillerkarriere. På denne måten er de allerede i gang med trenerutdanningen. Elevene som tar dette kurset er i hovedsak spillere i dag og vi tror også at trenerutdanningen kan bidra til å bli refleksjon i forhold til egen utvikling som spiller.

– Så langt har erfaringene vært gode, forteller Hamre. – Sammen med KKG-lærerne Vidar Skjekkeland og Marius Johnsen har vi lykkes godt med planlegging og gjennomføring. Selvfølgelig er det en fordel at Johnsen er en del av NFF Agder`s trenerveilederkorps.